Städmaterial

VIOLAS STÄD

blir

VIOLAS TEAM AB

hjälper med städning från 2009

Fornebovägen 6

184 91 ÅKERSBERGA

 

BESÖKS ADRESS

Enhagsvägen 7

TÄBY

besöks tider 9-16

Här hittar du alla rengöringsprodukter som vi hade testat under längre tid i vart företaget.

Därför vill vi rekommendera dem på grund av:

·         Är skönsamma för oss anställda som jobbar med dem dagligt och då betyder att för Er vara kunder blir lika milda

·         Vi för ingen allergi

·         Dem fungerar jätte bra och underlättar vart arbetet

Detta info fåt vi från producenten att nedbrytbarhet:

Biologisk nedbrytbarhetSC: 70 -80% avDOC.Produktenlätt biologiskt nedbrytbar.Tensiderna iblandningenär förenliga medkriterierna för biologisk nedbrytningsom fastställs iförordningen  (EG) nr648/2004omrengöringsmedel.Data som stöderdetta påstående finnstill förfogande förde behöriga myndigheterna iEU-medlemsstaterna ochkommer att göras tillgängligavid direkt förfrågan,eller på begäranav entvättmedelstillverkare.

Och tänk dig,

när du kommer hem efter jobbet eller mötet

och inte behöver tänka på städningen.

Hemma kännas bara doften av nystädad bostad

 

Är det inte värt att prata med oss om städningen av ditt hus?

Vi vill ge dig mer tid att ta hand om familjen, vänner ...

Vi har goda referenser från stamkunder och mycket seriös, professionell och ansvarsfull personal med långvariga enfarenheter inom städning .